Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie

 2019-10-15

   
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Przetwarzanie danych           osobowych
      Kontakt


Październik 2019
  Aktualności - archiwum
   Powrót do bieżących publikacji (1-2 z 41)

Wnioski o świadczenie „Dobry Start”

2019-06-13

logo

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
Wnioski o świadczenie w Gminie Kobylin będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie . Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek można składać:
1. od 1 lipca 2019r. elektronicznie (on-line) przez:
1) stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl
2) bankowość elektroniczną.
2. od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).
Druki będą dostępne po 20 lipca br.:
1) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie, biuro nr 3,
2) na stronie internetowej www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Ważne!
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019r.


Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Natomiast gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to rodziny pomoc otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą on-line już w miesiącu lipcu,
co pozwoli na uniknięcie kolejek.
Program Rodzina 500+

2019-05-28

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:
1) od 1 lipca online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
2) od 1 sierpnia drogą tradycyjną (osobiście w MGOPS w Kobylinie – biuro nr 3 lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej).

1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach już od startu programu?
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

2. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
1) Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.
2) Złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.
3) Złożenie wniosku w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.
4) Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.
5) Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

3. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

4. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?
Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.
To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start”, co także znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe.

5. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

6. Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?
Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

7. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?
Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.


Link do wzoru wniosku SW-1 i załącznika do wniosku SW-1Z:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2019-05-13

DLA KOGO?
Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub byłeś świadkiem przestępstwa nie dawniej niż 5 lat temu i potrzebujesz z tego tytułu wsparcia zgłoś się do nas. Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy dorosłym i dzieciom.

FORMY POMOCY
Udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej, lekarza psychiatry, materialnej. W ramach pomocy materialnej m.in.: kupujemy odzież, środki czystości, produkty żywnościowe, leki, sprzęt rehabilitacyjny, opłacamy remonty, czynsz mieszkania, koszty przekwalifikowania zawodowego, żłobka i przedszkola dla dzieci itd. Zapewniamy całodobowe mieszkanie interwencyjne.

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE
Należy zgłosić się osobiście do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem lub do wybranego Punktu Lokalnego, wypełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy. Podczas wizyty okazać się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym wystąpienie przestępstwa. W szczególnych wypadkach pomoc będzie udzielana na oświadczenie.

GDZIE JESTEŚMY
Krotoszyn, Punkt Lokalny, PCPR, ul. Floriańska 10
wtorek godz. 15.30-19.30
czwartek godz. 15.30-19.30

CAŁODOBOWA INFOLINIA 62 - 72 32 006

Dołączone pliki:
1) PLAKATInformacja o wynikach naboru

2019-03-06

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboruOgłoszenie

2019-03-01

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie poszukuje psychologa do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

w ramach realizacji zadania:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dzieci autystyczne), dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia (autyzm), wykonywanych w miejscu zamieszkania dziecka (teren gminy Kobylin) w 2019r.”

Dołączone pliki:
1) OgłoszenieNABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-18

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenie 1
4) Oświadczenie 2
5) Oświadczenie 3
6) Oświadczenie 4
7) Oświadczenie 5
8) Oświadczenie 6NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-04

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenie 1
4) Oświadczenie 2
5) Oświadczenie 3
6) Oświadczenie 4
7) Oświadczenie 5
8) Oświadczenie 6
9) Informacja o wyniku naboru (opublikowano dnia 18.02.2019 r.)Karta Dużej Rodziny

2019-01-03

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Z ogólnopolskiego systemu zniżek mogą korzystać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Aktualny wzór wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakładka Karta Dużej Rodziny→jak założyć KDR→ dokumenty potrzebne do złożenia wniosku
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku
INFORMACJA

2018-11-19

W związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie będzie nieczynny.

Wyznaczonym dniem pracy jest 1 grudnia 2018 r. (sobota). W tym dniu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie czynny będzie od 7:15 do 15:15.
Informacja o wynikach naboru

2018-10-30

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor d/s świadczenia wychowawczego i księgowości.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboruNabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor d/s świadczenia wychowawczego i księgowości

2018-10-11

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : inspektor d/s świadczenia wychowawczego i księgowości.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenia
4) Oświadczenie - RODOWnioski o świadczenie „Dobry Start” - już od lipca

2018-06-15

logo

Świadczenie „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
Wnioski o świadczenie w Gminie Kobylin będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek będzie można składać:
1. od 1 lipca online przez:
1) stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl
2) bankowość elektroniczną.
2. od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).
Druki dostępne będą od dnia 1 sierpnia:
1) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie,
2) na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Natomiast gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc rodziny otrzymają w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zachęcamy Państwa do złożenia wniosku drogą online już w miesiącu lipcu, co pozwoli na uniknięcie kolejek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mpips.gov.pl/DobryStart
Informacja o wynikach naboru

2018-05-22

na stanowisko asystenta rodziny (na zastępstwo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboruOgłoszenie o naborze

2018-03-12

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze -asystent rodziny
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenia nr 1-6WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

2017-10-18

logo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ w miesiącu październiku 2017r. odbędzie się dwóch terminach:

1. 18.10.2017r.– dla świadczeń przyznanych decyzją wydaną
do dnia 16.10.2017r.


2. 31.10.2017r. – dla świadczeń przyznanych decyzją wydaną
w dniach 17-30.10.2017r.
INFORMACJA

2017-07-05

logo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać

od 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia:


Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

- od dnia 1 września do dnia 31 października:

Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.Powyższe informacje zgodne są z art. 21, ust. 3-5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022 - PUBLIKACJA ARCHIWALNA

2017-05-09

Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem, przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, działań mających na celu opracowanie \"Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022\", zwracamy się do mieszkańców Gminy Kobylin o wypełnienie anonimowej ankiety. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania powyższej Strategii. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu. Z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Państwa głos jest dla nas ważny.

Poniżej link do Ankiety:
www.goo.pl/forms/4hHeH3FsL4aQDH0i1

- PUBLIKACJA ARCHIWALNA -
INFORMACJA

2017-01-19

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboruOGŁOSZENIE O NABORZE

2016-12-05

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego.

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZEInformacja o wynikach naboru

2016-03-25

na stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboruOgłoszenie o naborze

2016-03-08

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze nr 1/2016
2) Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 - oświadczenia
3) Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 - kwestionariusz osobowyProgram Rodzina 500 +

2016-02-26

logo

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców na temat „Programu Rodzina 500 +” informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 195) Program wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia 2016r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie, Al. Powst. Wlkp. 47.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 01.04.2016-01.07.2016r. i spełnione będą warunki do przyznania świadczenia wychowawczego, zostanie ono wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.
Organ właściwy będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Dołączone pliki:
1) „Rodzina 500 plus”- informator 1
2) „Rodzina 500 plus” - informator 2
3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGOProgram Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2016-02-10

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 20.03.2016 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Dołączone pliki:
1) plakatInformacja o wynikach naboru

2015-02-05

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w KobylinieOGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2015

2015-01-13

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Dołączone pliki:
1) OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2015Karta Dużej Rodziny

2015-01-06

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
2) małżonek rodzica,
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana i wydawane bezpłatnie (duplikat za odpłatnością 9,21 zł) - na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia,
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
4) Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia.
5) Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
6) Osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8) Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
_________________________
*) Art. 37 ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:

1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Dołączone pliki:
1) WniosekKrajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

2014-11-11

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Program prowadzony przez Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oferuje:
- Ofiarom i świadkom handlu ludźmi - obywatelom polskim i cudzoziemcom
- Telefon zaufania - całodobowo
- Asystowanie podczas kontaktów z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
- Wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, konsultacje prawne oraz bezpieczny nocleg.

Osobom wyjeżdżającym za granicę informacje i poradnictwo przedwyjazdowe dla osób zainteresowanych pracą lub wyjeżdżających za granicę w innym celu nieturystycznym. Instytucjom państwowym i samorządowym. Konsultacje dotyczące pracy z ofiarami handlu ludźmi: www.kcik.pl , tel. (22) 628 01 20

Dołączone pliki:
1) Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu LudźmiWnioski w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2014-07-14

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLINIE
(dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) informuje, że wnioski wraz z dokumentami

1. w sprawie świadczeń rodzinnych na NOWY OKRES ZASIŁKOWY rozpoczynający się OD 1 LISTOPADA 2014 i trwający DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015, można składać OD 1 WRZEŚNIA br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4, ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

2. w sprawie funduszu alimentacyjnego na NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY rozpoczynający się OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 i trwający DO 30 września 2015, można składać OD 1 SIERPNIA br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada ( art. 20 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

* druki wniosków dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie, Aleje Powst. Wlkp. 47, I piętro, pokój nr 4.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

2014-06-25

Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom wielodzietnym, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Karta uprawnia m.in. do tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną.
Instytucje i firmy oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a ich pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl " zakładka Duża rodzina " zakładka Uprawnienia.

Rodziny wielodzietne z terenu Gminy Kobylin mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie, Al.Powst.Wlkp. 47, biuro nr 4 – Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny - do pobrania w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:
1) Karta Dużej Rodziny - INFORMACJAWnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

2012-09-03

Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

2012-07-02

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.
Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-06-12

Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.
Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2012-05-21

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.

Dołączone pliki:
1) WniosekRządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-01-09

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dołączone pliki:
1) WniosekKomunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2011-10-11

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Dołączone pliki:
1) Wniosek do pobraniaKomunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

2011-07-27

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

2010-09-07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane są wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

2010-05-21

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info
Zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2010-04-07

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że w dniu 31.03.2010 r. weszły w życie przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zgodnie z którymi do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych. Ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka następuje na wniosek rodzica dziecka.

   Powrót do bieżących publikacji (1-2 z 41)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki       dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player
 

 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji